<<

Carl Gustafs Kyrka

Jag tycker väldigt mycket om kyrkor. Stämningen, de historiska vingslagen, tanken på alla de människor som upplevt så mycket av

livets kanske viktigaste milstolpar i detta rum, gör våra kyrkor till värdefulla kulturskatter.

*

Ljusbärare i Carl Gustafs kyrka, Karlshamn. Hit kommer människor för en stunds stilla andakt, kanske för att tänka på någon nära. 

Andakt betyder ungefär "att tänka på"

  

 

 

 

 

I mitten av ljusbäraren sitter ett lite större ljus. Det representerar ljuset inom oss.

  

Ljuset och segerkorset i Hoppets kapell.